tisdag 19 mars 2013

Palestina, Burma och Syrien

Möte den 2/4, kl 18.00 på Pustegränd 1-3 Diskussion om det nya Partiprogrammets avsnitt "Världen" Planering av ett större möte om läget i Syrien Nyheter ang vårt projekt om BURMA Michele Prisco från Ekumeniska följeslagarprogrammet EAPPI berättar om sina erfarenheter från Hebron. Ekumeniska följeslagarprogrammet skickar följeslagare till Palestina och Israel. Syftet med följeslagarnas närvaro är att dämpa våld och att främja respekten för folkrätten. Genom praktisk solidaritet stöds utsatta grupper - såväl palestinier som israeler. Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel (EAPPI) är ett internationellt projekt som drivs av Kyrkornas Världsråd. Den svenska delen finansieras av Sida. Michel Prisco var placerad i Hebron. Alla välkomna - Hans Andersson o Sara Lindblom

Inga kommentarer: