tisdag 19 mars 2013

Palestina, Burma och Syrien

Möte den 2/4, kl 18.00 på Pustegränd 1-3 Diskussion om det nya Partiprogrammets avsnitt "Världen" Planering av ett större möte om läget i Syrien Nyheter ang vårt projekt om BURMA Michele Prisco från Ekumeniska följeslagarprogrammet EAPPI berättar om sina erfarenheter från Hebron. Ekumeniska följeslagarprogrammet skickar följeslagare till Palestina och Israel. Syftet med följeslagarnas närvaro är att dämpa våld och att främja respekten för folkrätten. Genom praktisk solidaritet stöds utsatta grupper - såväl palestinier som israeler. Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel (EAPPI) är ett internationellt projekt som drivs av Kyrkornas Världsråd. Den svenska delen finansieras av Sida. Michel Prisco var placerad i Hebron. Alla välkomna - Hans Andersson o Sara Lindblom

söndag 24 februari 2013

Tema Somalia

MP Stockholms Internationella grupp Möte den 4/3, kl 18.00 – 20.30, på Pustegränd Dagordning Formalia Tema Somalia Awad Hersi: bakgrund till situationen i Somalia Hans Andersson: 3 projekt i Somalia Planering av fortsatt aktiviteter Möte om Syrien – info fr Jakob Dencker Projekt – det gröna Burma, hur fortsätter vi? Kommande möten o gäster: Valter Mutt – fred o säkerhet, ett grönt perspektiv Thomas Wohlgemuth och Ulrika Modéer, teamledare Klimat o Utrikespolitik på MP.s riksdagspolitik Hans Andersson: studiecirklar och cirkelledarkurs. Välkomna! Sammankallande Hans Andersson Sara Lindblom

tisdag 22 januari 2013

Vill du veta vad som händer i Burma?

Internationella gruppen Möte den 4 februari, kl 18-20.30 Burma Kenneth Hotz kommer och pratar om utvecklingen i Burma.
Kenneth leder ett Burma-projekt på Svenska Freds och Skiljedomsföreningen. Han har även jobbat med Burma på egen hand och bla varit med och startat det FÖRSTA GRÖNA PARTIET i Burma. Kenneth betonar att han vill ha ett samtal med deltagarna mer än en föreläsning... Alla är välkomna!! Stora salen på Pustegränd 1-3 Fika och mingel – förslag på kommande aktiviteter mottages tacksamt Hans Andersson o Sara Lindblom sammankallande

torsdag 20 december 2012

Kina och världen...

Den Internationella gruppen i MP, Stockholm Välkommen till 2013 års första möte 7/1 Vi ses på Pustegränd 1-3. Fika o mingel frk l 18.00, föredrag fr ca kvart över DAGORDNING Formalia Presentationer Rapport Lai Yin berättar om gröna städer i Kina o visar bilder fr sin resa där Planering av vårens aktiviteter En som har förslag på talare att bjuda in eller andra saker vi kan hitta på – projekt el dyl Val av kvinnlig sammankallande Nominerad är Sara Lindblom, som kunde blivit vald på förra mötet men eftersom detta var dåligt besökt sköt vi upp valet till detta möte Mötets avslutande Vi försöker sluta vid halv nio – alla förväntas vara behjälpliga med att städa undan, plocka disk etc så vi lämnar lokalen i samma goda skicka som vi hoppas den är när vi kommer dit. Hans Andersson Internationell kontaktperson i Mp, Stockholm

lördag 17 november 2012

Möte med Lotta Hedström, den 3/12

På dagordningen ligger också val av kvinnlig sammankallande. Lotta är ordförande i Svenska Afghanistan kommittén, som hon är ordförande i. Bland hennes många meriter kan också nämnas att hon varit språkrör för MP. Nu sitter Lotta bla i Internationella kommittén. Mötet börjar kl sex o hålls som vanligt på Pustegränd 1-3, förhoppningsvis i Stora rummet som jag bokat. Det leds av Sara Lindblom som också kandiderar som sammankallande i gruppen, själv kommer jag befinna mig på resa i Afrika. Alla är välkomna! Hans Andersson

tisdag 23 oktober 2012

Valet, våren, brödraskapet och militären!

Internationella gruppen, 5/11, kl 18.oo på Pustegränd Mina Naguib, en aktivist från Egypten berättar om läget i Egypten, nu några månader efter valet, vad som är aktivisterna från revolutionens viktigaste frågor och utmaningar just nu, i relation till militären, valet och det muslimska brödraskapet, vilka är det som är aktivister, vad händer med den nya konstitutionen som ska tas fram... Föredrag och frågestund, huvudsakligen på engelska. alla är välkomna - mvh Hans Andersson

tisdag 25 september 2012

Årsdagen för Sveriges avskaffande av transatlantisk slavhandel

Miljöpartiet de gröna och Afrosvenskarnas riksförbund bjuder in till Uppmärksammande av 9 oktober 2012 Årsdagen för Sveriges avskaffande av transatlantisk slavhandel Tid: Kl 18.00–20.00 tisdag 9 oktober 2012 Plats: Hantverkargatan 3D, Glasbruket (Stockholms stadshus) Sveriges deltagande i den transatlantiska slavhandeln har tillhört det förglömda men med ny forskning och andra initiativ börjar bilden framträda av ett Sverige som byggde slavfort i Ghana och fortsatte med att utveckla den svenska kolonin S:t Barthélemy som ett slavhandelscentrum i Karibien. Sverige gjorde stora inkomster på export av järn till de stora slavhandelsländerna som användes till bojor, vapen och betalningsmedel för slavar och är i det avseendet likt många andra europeiska länder men skillnaden är Sveriges historia av rasism är mer okänd för allmänheten än i länder med en mer uttalad bakgrund av kolonialism och transatlantisk slavhandel. Ett höjt medvetande om den här delen av svensk historia skulle tjäna till att begripliggöra rasismens mekanismer i vår tid och en rörelse för detta har uppstått startad av Afrosvenskarnas riksförbund (ASR) och Kommittén till åminnelse av svensk transatlantisk slavhandel (KÅSTS). År 2012 ges den 9 oktober, årsdagen för Sveriges avskaffande av transatlantisk slavhandel 1947, politisk uppmärksamhet i samband med arrangemang i regi av Miljöpartiet i samarbete med ASR och KÅSTS.